top of page

Välkommen till SmediAB

SmediAB är ett smidesföretag som ser säkerhet, utseende och framför allt kvalitet på våra produkter som en självklarhet. Vårt huvudsakliga mål är att kunna bemöta våra kunder med ett mycket brett kunnande inom alla smideskategorier.


Vi finns på norrsidan i Stockholm och utför alla former av smidesarbeten i hela Stockholms län, främst till fastighetsbolag och byggföretag.

bottom of page