top of page

                            Välkommen till SmediAB


SmediAB är ett företag som ser säkerhet, utseende och framför allt kvalitet på våra produkter som en självklarhet. Vårt huvudsakliga mål är att kunna bemöta våra kunder med ett mycket brett kunnande inom alla smideskategorier.

Vi finns i norrort Stockholm och utför alla former av smidesarbeten i hela Stockholms län, främst till fastighetsbolag och byggföretag.
 

Kunskap och brett utbud


SmediAB har ett brett utbud – tillverkning, ombyggnad och fastighetsservice:
 

 • Servar fastigheter, även vid akutlägen tex. inbrott

 • Egentillverkning av brandklassade produkter tex. entrépartier och dörrar

 • Garage- och industriportar

 • Inbrottsskydd- galler, gallergrindar och olika typer av brytförstärkningar

 • Balkongräcken

 • Skydds- trappräcken

 • Montage av säkerhetsdörrar

 • Gör stommar till fönsterpartier, glasfasader och hisschakt samt monterar stommar och glas

 • Konstruerar och specialtillverkar enligt kundens önskemål

 • Tillverkar enligt konstruktion och specifikation
   

Tillverkar och Monterar
 

SmediAB Tillverkar och monterar egentillverkade stålkonstruktioner.
 

Certifierad och medlem
           

SmediAB är certifierat av A3-Cert för tillverkning av lastbärande komponenter enl EN1090-1. Företaget är medlem i Mekaniska Verkstäders Riksförbund, MVR.
 

Välkommen till SmediAB


Önskar: Johnny Hallberg och Kenneth Hallberg med personal.

 

Smedi AB
Ursviksvägen 127                                       Växel: 08-449 80 90           www.smediab.se
174 46 Sundbyberg                                                                             info@smedi.se

bottom of page