top of page
Kontakt personer SmediAB
FÖRSÄLJNING
KALKYLERING
Johnny Hallberg
070-266 02 50
johnny@smedi.se

 
ARBETSLEDNING
FÖRSÄLJNING

ORDER
 
Kenneth Hallberg
070-948 00 61
kenneth@smedi.se

 
EKONOMI
 
Åsa Hallberg Grundell
070-266 02 59
asa@smedi.se

 
bottom of page